Solvinity – Senior Linux Engineer

Bij Solvinity heb ik me o.a. bezig gehouden met de volgende taken:

 • Ontwikkelen en beheren van ‘shared services’ die gebruikt worden voor hosting van alle klantomgevinging. Gebruikte software/tools o.a. Docker (Swarm), Kubernetes, Rancher, Jenkins, Puppet, Ansible, Bind, Git, Gitlab-CI, Consul, Python, Django, Jira, Confluence, Thycotic Secret Server, Icinga2, Powershell (DSC), CouchDB, MySQL en PostgreSQL, Spacewalk en RedHat Satellite.
 • Ontwerpen, bouwen en beheren van Kubernetes platformen en daarvoor ontwikkelde CI/CD oplossingen met DevOps teams van klanten.
 • Ontwikkelen en beheren van het Puppet platform van Solvinity, met hierin 5000+ Linux en Windows VM’s en ruim 100 modules. Schrijven en onderhouden van modules en custom backends (in Ruby). Up-to-date houden van de puppet infrastructuur, ondersteuning leveren aan collega’s en verzorgen van kennisspreiding d.m.v. workshops
 • Bouwen en beheren van het e-mail en spam protection platform van Solvinity, gebruikmakend van Baruwa.
 • Bouwen en onderhouden van een geautomatiseerde oplossing voor het maken van Windows en Linux OS templates voor installatie van VM’s op VMware, Hyper-V en Azure. De oplossing heb ik gebouwd met Hashicorp Packer, Vagrant, Ansible, Gitlab-CI en custom Python scripting.
 • Bouwen van een automatische patch tool voor het patchen van alle Linux systemen van Solvinity in DTAP volgorde in een 4-wekelijks schema, geschreven in Python.
 • Bouwen van CI/CD oplossingen voor klanten, gebruikmakend van o.a. Gitlab CI, Jenkins, Ansible, Puppet en Docker
 • Ontwerpen en beheren van centrale logging, gebaseerd op Logstash, Elasticsearch en Kibana
 • Beheren van klantomgevingen, analyseren en oplossen van (performance) problemen, implementatie van nieuwe klantomgevingen gebruikmakend van Linux, Windows, VMware, Hyper-V, F5 BigIP, Cisco ASA en een breed scala aan middleware en applicaties (o.a. Apache, Nginx, PHP, MySQL, PostgreSQL, Tomcat, Jboss, IIS, SQL server, Active Directory, ADFS / SAML2 / OAuth, MS Exchange, WordPress, Drupal). Dit zowel op het Solvinity platform als op Microsoft Azure.
 • Voorzitten van de Linux SIG (Special Interest Group), waar teamoverstijgende issues en beslissingen op het gebied van Linux binnen Solvinity worden genomen.
 • Stand-by diensten draaien voor de 24×7 ondersteuning aan klanten en collega’s